Digital kompetanse  Vi utfordrer tradisjonelle administrative rutiner og tilrettelegger for automatisering og bedre utnyttelse av IKT-verktøy i organisasjonen.


  Vi er pådriver for digitalisering og kan gi råd om både

  skysystemer og hybride løsninger.


  Cloud computing


  Betegnelse for alt fra data-prosessering og datalagring til programvare

  på tjenere («servere») i eksterne tjenerparker tilknyttet internett.


  Samarbeidspartner for effektiv utnyttelse av IKT i organisasjonen.